Stor økning i doktorgrader

Det er gjennomført 113 doktorgrader i medisin i løpet av første halvår 2004. Det er 28 flere enn første halvår 2003, noe som betyr en økning på 33 %, ifølge Doktorgradsregistret ved Norsk institutt for studier av forskning og utdanning.

Rekordår

Til sammenligning har de tilsvarende tallene for første halvår i 1999-2002 ligget på mellom 79 og 90 doktordisputaser. I hele 2003 ble det avlagt 158 medisinske doktorgrader, så dersom trenden fortsetter i andre halvår i år, kan det gå mot et rekordår i 2004. 46 av årets dr. med er kvinner, mens 67 er menn.

Medisin populært

Medisin ligger på topp på listen over doktorgrader innen alle fagområder i år. Totalt ble det gjennomført 439 doktordisputaser ved norske universiteter og høgskoler første halvår i år. Det er 47 flere enn samme tidsrom i fjor. Også totalt går det mot et toppår i 2004. Hittil er 2002 året med flest doktorgrader. Kvinneandelen har ligget stabilt de siste årene, og er i år foreløpig på 39 %.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media