Smerte ødelegger millioner av liv

Det mener eksperter fra hele verden, som i dag er samlet i Geneve i forbindelse med den aller første Verdensdagen mot smerte. Målet med en slik dag er å rette søkelyset mot det påtrengende behovet for bedre smertelindring for pasienter med sykdommer som HIV/AIDS og kreft. Kroniske smerter rammer dessuten millioner av mennesker som følge av operasjoner, trafikkulykker, fødsler og krig. Dagen er initiert av The International Association for the Study of Pain (IASP) og European Federatidon of the IASP Chapters (EFIC), med støtte fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Tabell
Flertallet av de som rammes av kroniske smerter og ikke får smertelindring lever i fattige land. Foto P. Virot/WHO

Et undervurdert problem

Professor Harald Breivik, ved anestesiologisk avdeling på Rikshospitalet i Oslo, er leder av EFIC. Han mener kronisk smerte er en av de mest undervurderte helseproblemer i verden i dag.
- Kroniske smerter gir alvorlige konsekvenser for livskvaliteten til de som rammes, og er en stor byrde for helsesystemet i den vestlige verden. Vi mener kronisk smerte er en sykdom i seg selv, sier Breivik.
Han har tidligere blant annet skrevet en artikkel om akutt og kronisk smerte i Tidsskriftet.
- Avgjørelsen om å holde en verdensdag mot smerte er et resultat av at the European Week Against Pain ble en suksess, sier Breivik. Denne ble initiert av EFIC for fire år siden, under ledelse av daværende leder David Niv.

Ødelegger livskvaliteten

Ifølge IASP og EFIC lider to av ti mennesker av moderate til sterke kroniske smerter. En av tre er ikke i stand til, eller nesten ikke i stand til, å opprettholde et selvstendig liv på grunn av smerter. Mellom halvparten og to tredeler av personer med kroniske smerter er ikke i stand til, eller har vanskelig for å trene, sove normalt, gjøre husarbeid, være med på sosiale aktiviteter, kjøre bil, gå eller ha et seksualliv. Konsekvensene av smertene gjør at en av fire sier forholdet til familie og venner er anstrengt eller ødelagt.

En menneskerett

- Smertelindring burde være en menneskerett enten mennesker lider av kreft, HIV/AIDS eller hvilken som helst annen smertefull sykdom eller tilstand, sier Sir Michael Bond, leder av IASP. Han mener det er på tide at verden tar smerte på alvor.
Ifølge Catherine Le Galès-Camus i WHO lever flertallet av de som rammes av kroniske smerter og ikke får smertelindring, i fattige land. I disse landene er det et økende antall pasienter med sykdommer som kreft og HIV/AIDS.
- Begrensede helseressurser er ikke en unnskyldning for å nekte syke mennesker og deres familier tilgang til nødvendige smertelindrende medikamenter og palliativ behandling. Vi støtter på det sterkest Verdensdagen mot smerte og innsatsen til IASP og EFIC, sier Le Galès-Camus.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media