Skal bli tryggere å gi og motta blod

Høringsfristen er 31. desember 2004, og hvis direktivet går igjennom vil det tre i kraft 8. februar neste år. I så fall vil både kravene til kvalitet og sikkerhet ved tapping, testing og behandling, oppbevaring og distribusjon av blod i Norge bli minst like strenge som i EUs bloddirektiv. Dette direktivet skal innføres i hele EØS-området, melder Helsedepartementet.

Forebygge sykdommer

- Vi vil gjennom en forskrift om blod heve standarden, sikkerheten og kvaliteten på blod ved å innføre strengere krav for å forebygge overføring av sykdommer gjennom blod både til transfusjon og til bruk for framstilling av legemidler, sier helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen.

Strengere transfusjonskrav

Det er først og fremst kravene til transfusjon som skal strammes inn. Blodbankene må ha statlig godkjenning og det skal bli mulig å spore opp både blodgiver og mottaker i ettertid. I tillegg skal det settes krav til et meldesystem for alvorlige, uønskede hendelser og bivirkninger som rammer blodgiver og blodmottaker. Hvem som kan bli blodgiver skal også bli strengere, dersom direktivet blir vedtatt.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media