Risiko for schizofreni øker med fars alder

Det viser en svensk studie publisert i på BMJs nettsider. Studien omfattet over 700 000 personer født i Sverige i periode 1973-1980. De ble fulgt over en periode på gjennomsnittlig ni år fra 16-årsalder. Analysen var basert på pasienter som ble innlagt i sykehus i årene 1989-2001 med diagnosen schizofreni eller andre ikke-affektive psykoser. I løpet av denne perioden ble 639 (0,09 %) innlagt i sykehus med diagnosen schizofreni, mens 1 311 (0,18 %) ble innlagt med ikke-affektive psykoser.

Økt risiko

Det var en tydelig sammenheng mellom høy alder på fedre ved unnfangelsen, og barnas risiko for å utvikle schizofreni. Funnene stod seg også når forskerne kontrollerte for sosioøkonomiske faktorer og psykisk lidelse i familien. Fars alder var bare svakt forbundet med ikke-affektive psykoser hos barna.

Arvematerialet endres

Sammenhengen var sterkere dersom sykdommen ikke fantes i familien fra før. Dette underbygger teorien om at aldersbetinget spontan endring i arvematerialet hos far øker risikoen for schizofreni hos barna. Mors alder var svakt forbundet med schizofreni hos barna i en ujustert modell, men sammenhengen forsvant når forskerne kontrollerte for blant annet fars alder.

Eldre enn 30

Forskerne beregnet at om lag 15 % av tilfellene med schizofreni skyldtes at pasienten hadde en far som var eldre enn 30 år ved fødselen. Resultatene stemmer i hovedsak med tidligere undersøkelser, blant annet en stor dansk registerstudie publisert i 2003.

Tankevekkende

Professor Hugo Jørgensen, ved Psykiatrisk institutt, Universitetet i Bergen, sier dette er en solid studie som føyer seg inn i rekken av epidemiologiske undersøkelser som finner en sammenheng mellom fars alder ved unnfangelsen og barnets risiko for å utvikle schizofreni.

- I denne studien er det kontrollert for en rekke andre risikofaktorer som også kan øke med fars alder, likevel holder sammenhengen seg. I motsetning til en dansk undersøkelse viser denne økt risiko for barn av begge kjønn, sier Jørgensen til Tidsskriftet.

- Resultater fra denne studie tyder også på at det er en overraskende stor del av tilfellene med schizofreni som skyldes farsalder over tretti. Det er tankevekkende i en tid hvor folk stadig oftere venter med å få barn, sier professoren.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media