Psykologi mot søvnløshet

Dette er hovedkonklusjonen i en amerikansk randomisert, placebokontrollert klinisk studie, publisert i Archives of Internal Medicine. 63 unge og middelaldrende personer med kroniske søvnproblemer fikk enten sovepiller, kognitiv atferdsterapi, begge deler eller placebo. Ni droppet ut i løpet av behandlingsperioden.

Varig forbedring

Etter åtte ukers behandling viste det seg at psykologisk behandling var mest effektivt mot søvnvansker. Kombinasjonsbehandlingen med atferdsterapi og sovepiller gav ikke bedre resultater enn atferdsterapi alene. Pasientene som kun fikk sovepiller derimot, var like søvnløse da de sluttet med sovepillene som de var i utgangspunktet. Pasientene ble fulgt opp i ett år etter avsluttet behandling, men mange av deltakerne valgte annen behandling da placebokoden ble brutt etter en måned.

Bekrefter tidligere studier

Studien omfattet relativt få pasienter, men resultatene samsvarer med funnene i en tidligere studie av eldre personer .
Deltakerne som fikk atferdsterapi hadde fire halvtimes individualsamtaler og en telefonsamtale med psykolog over seks uker. Forfatterne mener at slik behandling er kostnadseffektivt i forhold til sovemidler.

Vanlig problem

Søvnproblemer er utbredt i befolkningen. Man regner med at en tredel av alle mennesker i perioder plages av søvnvansker og at cirka 10 % lider av kronisk insomni. Tidligere studier har vist at søvnproblemer kan behandles effektivt med lysbehandling, søvnrestriksjon og stimuluskontroll
.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media