PCI-behandling i Midt-Norge

Det har styret i helseforetaket bestemt. Vedtaket innebærer at pasienter fra hele regionen skal fraktes enten med ambulanse eller helikopter til St. Olavs hospital for behandling, melder Helse Midt-Norge RHF.

EKG i ambulansen

For å vurdere hvilke pasienter som skal sendes til St. Olavs hospital for PCI-behandling skal det innføres EKG i den prehospitale tjenesten, med trådløs overføring til sykehuset.
- Pasientene i regionen har krav på et likeverdig tilbud. Dette vil sikre at de som trenger denne avanserte formen for hjertebehandling får det, uavhengig av hvor de bor, sier fagdirektør i Helse Midt-Norge, Jan Eirik Thoresen.
Pasienter som ikke oppfyller kravet til PCI-behandling sendes til sitt nærmeste sykehus for behandling der.

Forblir sentralisert

PCI-behandling er aktuelt for 350-400 pasienter i Midt-Norge hvert år. Det har vært vurdert å etablere tilbud om slik behandling også ved flere sykehus i regionen. Styret mener imidlertid at dette ikke er riktig å gjøre, til tross for at den vedtatte ordningen er svært kostbar med tanke på transport langveisfra. I løpet av 2006 skal det trolig utredes hvorvidt det er mulig å opprette en satellitt for PCI ved sykehuset i Ålesund.

- Bedre, med dyrere

Studier viser at PCI-behandling er bedre enn alternativene. I en studie publisert i Tidsskriftet fikk pasienter med akutt ST-elevasjonsinfarkt og kort sykehistorie mer enn halvert endelig infarktstørrelse, vurdert med myokardperfusjonsscintigrafi, etter primær perkutan koronar intervensjon. Men i flere artikler påpekes det også på at behandlingsmetoden er kostbar, blant annet fordi det må etableres døgnvakt med høyt spesialiserte leger.
- Blir dette den nye standardbehandlingen, vil det kreve økte ressurser til sykehus som kan gi denne, økte ressurser til den prehospitale behandling og kanskje nedbygging av avdelinger uten PCI-kompetanse, skrev Egil Arnesen ved Universitetet i Tromsø nylig i Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media