Norge leder an i folkehelsearbeidet

The European Public Health Association (EUPHA) er en paraplyorganisasjon for organisasjoner som arbeider med folkehelse i Europa, og har om lag 10 000 medlemmer fra 38 land. Fra 7.- 9. oktober har rundt 700 ledende eksperter fra 46 europeiske land vært samlet på organisasjonens årlige konferanse, denne gangen i Oslo. De norske arrangørene har vært EUPHA i Norge, eller Norsk forening for samfunnshelse. De har fått hjelp fra blant annet Universitetet i Oslo, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Sosial-og helsedirektoratet.

Norsk leder

Det er lederen av EUPHA i Norge, Gunnar Tellnes, som overtar formannsvervet i den europeiske organisasjonen. Tellnes er professor og seksjonsleder ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo, og har vært visepresident i EUPHA i to år.
- Det er en ære å bli utnevnt til leder for den største og mest aktive folkehelseforeningen i Europa, sier Tellnes til Tidsskriftet. Han har et klart mål for organisasjonen fremover.
- EUPHA vil bidra aktivt til utformingen av den fremtidige folkehelsepolitikken i Europa, blant annet i samarbeid med Verdens helseorganisasjon og EU, sier Tellnes. Han legger til at EUPHA Norge ønsker å utvikle det gode samarbeidet de har innledet med Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA, tidligere OLL), og leder i LSA Ola Jøsendal.

Utfordrende urbanisering

Det er 12. gang EUPHA arrangerer en slik tverrfaglig konferanse, og tema i år er urbanisering og helse. To av hovedtalerne var tidligere leder av Verdens helseorganisasjon, Gro Harlem Brundtland, og helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen. Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet vil 83 % av Europas befolkning bo i by innen 2025, noe som innebærer økt kulturelt mangfold og større sosiale ulikheter. Samtidig avfolkes landsbygda i Europa, noe som svekker velferd og ressurser. Til sammen får dette konsekvenser for europeernes livskvalitet. Målet med konferansen er derfor å skape bevissthet om disse problemene, og å sette i gang samarbeid om bedre og mer effektive tiltak på tvers av landegrensene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media