Norge leder an i folkehelsearbeidet

The European Public Health Association (EUPHA) er en paraplyorganisasjon for organisasjoner som arbeider med folkehelse i Europa, og har om lag 10 000 medlemmer fra 38 land. Fra 7.- 9. oktober har rundt 700 ledende eksperter fra 46 europeiske land vært samlet på organisasjonens årlige konferanse, denne gangen i Oslo. De norske arrangørene har vært EUPHA i Norge, eller Norsk forening for samfunnshelse. De har fått hjelp fra blant annet Universitetet i Oslo, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Sosial-og helsedirektoratet.

Norsk leder

Det er lederen av EUPHA i Norge, Gunnar Tellnes, som overtar formannsvervet i den europeiske organisasjonen. Tellnes er professor og seksjonsleder ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo, og har vært visepresident i EUPHA i to år.
- Det er en ære å bli utnevnt til leder for den største og mest aktive folkehelseforeningen i Europa, sier Tellnes til Tidsskriftet. Han har et klart mål for organisasjonen fremover.
- EUPHA vil bidra aktivt til utformingen av den fremtidige folkehelsepolitikken i Europa, blant annet i samarbeid med Verdens helseorganisasjon og EU, sier Tellnes. Han legger til at EUPHA Norge ønsker å utvikle det gode samarbeidet de har innledet med Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA, tidligere OLL), og leder i LSA Ola Jøsendal.

Utfordrende urbanisering

Det er 12. gang EUPHA arrangerer en slik tverrfaglig konferanse, og tema i år er urbanisering og helse. To av hovedtalerne var tidligere leder av Verdens helseorganisasjon, Gro Harlem Brundtland, og helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen. Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet vil 83 % av Europas befolkning bo i by innen 2025, noe som innebærer økt kulturelt mangfold og større sosiale ulikheter. Samtidig avfolkes landsbygda i Europa, noe som svekker velferd og ressurser. Til sammen får dette konsekvenser for europeernes livskvalitet. Målet med konferansen er derfor å skape bevissthet om disse problemene, og å sette i gang samarbeid om bedre og mer effektive tiltak på tvers av landegrensene.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.