Nordlandssykehuset åpner forskningssenter

Det er styret i Nordlandssykehuset som har vedtatt opprettelsen av et somatisk forskningssenter.

- En formalisering

Leder for det nyetablerte somatiske forskningssenteret blir professor og avdelingsoverlege ved Blodbanken, Tom Eirik Mollnes. Seksjonssjef ved forskningsseksjonen og leder ved det psykiatriske forskningssenteret er førsteamanuensis Knut W. Sørgaard.
- Det nye senteret blir en formalisering av en betydelig forskningsaktivitet som har pågått på huset over mange år. Vi håper dette bare betyr at forskningsaktiviteten vil fortsette å blomstre, sier Tom Eirik Mollnes til Tidsskriftet.
Han understreker at sykehuset har et tett samarbeid med Universitetet i Tromsø, og at dette samarbeidet vil fortsette også i fremtiden.

Lang tradisjon

Nordlandssykehuset opplyser at de har langt tradisjon på både somatisk og psykiatrisk forskning. Det ligger som nummer ti på Helsedepartementets kvalitetsoversikt over helsefaglig forskning ved landets 29 universitets- og helseinstitusjoner. Blant de tidligere sentralsykehusene ligger Nordlandssykehuset som nummer to.

Sikre god forskning

Det nye forskningssenteret skal bidra til å videreutvikle Nordlandssykehuset og sikre kvalitativ god forskning. Senteret skal ha et tett samarbeid med andre forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt. Fra før har Nordlandssykehuset, i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge, en forskningsseksjon for psykiatrisk forskning.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media