Meningsfull hverdag?

Verdensdagen for psykisk helse ble startet av World Federation for Mental Health i 1992 i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO). I Norge har Mental Helse koordineringsansvaret for Verdensdagen. Målet er å sette fokus på åpenhet om psykisk helse, og spre kunnskap om nødvendigheten av å ta vare på den psykiske helsen på samme måte som den psykiske.

Rammer millioner

Tall fra WHO viser at 450 millioner mennesker over hele verden er rammet av psykiske lidelser, og drøyt 870 000 mennesker tar sitt eget liv hvert år. En av fire pasienter som oppsøker helsetjenesten har minst én psykisk lidelse, men de færreste får verken diagnose eller behandling.

Tabell
En meningsfull hverdag?

Psykiske lidelser påvirker, og blir påvirket av, kroniske lidelser som kreft, hjerte- og karsykdom, diabetes og HIV/AIDS. På Verdensdagen i år fokuseres det derfor på sammenhengen mellom mental og fysisk helse.

- Verdensdagen bringer oss til kjernen av allmenn helse og friskhet. Den bygger bro over kløften mellom pleie av kropp og sinn slik at man kan oppnå fullstendig velvære, sier Rosalynn Carter, Verdensdagens høye beskytter.
Også Verdens helseorganisasjon har gjort det klart at mental helse er like viktig som fysisk helse for at vi skal føle oss vel.

Fysisk aktivitet hjelper

Ifølge Sosial- og helsedirektoratet har systematisk bruk av fysisk aktivitet like god effekt som tradisjonelle behandlingsformer ved milde til moderate depresjoner, og ved kronisk tretthetssyndrom. Også mennesker med panikklidelse, angst, schizofreni og kroniske smertetilstander kan ha god effekt av fysisk aktivitet. Det er dessuten viktig med kontakt med andre mennesker. Sosial- og helsedirektoratet og Mental Helse samarbeider i år med Røde Kors om å utvikle sosiale nettverk bestående av frivillige og mennesker med psykiske problemer. Kulturelle påfyll er en tredje faktor som kan bidra til –En meningsfull hverdag–.
- Kultur gjør oss ikke friske, men kulturelle aktiviteter stimulerer det friske i oss og tar fatt i våre opplevelser, følelser, barrierer, fordommer og muligheter, sier Truls Bjaaland i Mental Helse.

Markering

Verdensdagen for psykisk helse markeres stort også over hele Norge, blant annet med konserter, kunstutstillinger og foredrag. I Oslo vil en solidaritetsgudstjeneste, fakkeltog, gjestebud og kulturkveld sette sitt preg på dagen. Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen blir med på alle arrangementene i hovedstaden. Fra solidaritetsgudstjenesten i Oslo domkirke vil det gå et fakkeltog til Christiania Torv utenfor Legeforeningens lokaler, hvor det blir holdt Gjestebud. Deretter fortsetter fakkeltoget til Kulturkveld på Smuget i Rosenkrantzgate.

TV-aksjonen

Også årets TV-aksjon, som har fått navnet Hjerterom, er viet psykisk helse. Pengene fra innsamlingsaksjonen går til Rådet for psykisk helse og Kirkens Bymisjon. Midlene skal brukes til å bekjempe psykisk og sosial nød ved å opprette tilbud til mennesker som sliter, slik at hverdagen blir lettere å mestre og livskvaliteten bedre. Årets TV-aksjon går av stabelen 17. oktober.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media