Leveringskrise for influensavaksine i USA

Ifølge Folkehelseinstituttet får ikke leveringsproblemene i USA noe å si for det norske markedet. Hvor alvorlig krisen blir i USA avhenger av hvor flinke man er til å prioritere de utsatte gruppene pasienter, og hvor alvorlig årets influensaepidemi blir, skriver forfatteren av en artikkel i New England Journal of Medicine (NEJM).

Mangler halvparten

Det er ved produksjonsanlegget i Speke i Liverpool at forurensningen har skjedd, noe som har tvunget selskapet Chiron i San Francisco til å trekke vaksinen fra det amerikanske markedet. Selskapet er ett av to som leverer influensavaksine på det amerikanske markedet, noe som betyr rundt 50 millioner doser, eller halvparten av det beregnede behovet. Den andre leverandøren, Aventis, står for den andre halvparten og leverer sine 54 millioner doser for årets influensasesong. Rykter om prissvindel sirkulerer allerede i mediene, skriver NEJM.

Prioriterer de svakeste

I USA undersøkes det nå om vaksinen kan leveres fra andre steder, for eksempel Canada. Imens anbefales det at kun personer som er spesielt utsatt, og som kan bli alvorlig syke eller dø av influensa, får vaksinere seg. I tillegg bør helsepersonell prioriteres, for å begrense spredningen, ifølge Centers for Disease Control and Prevention. Det understrekes at bare Aventis-vaksinen hadde lisens til å brukes på barn, slik at bortfall av Fluvirin ikke får noe å si for denne pasientgruppen.

Kan ha flaks

Helsemyndighetene har lenge vært klar over at leveringskjeden for vaksiner kan være svært sårbar, i og med at de ofte er avhengig av kun én eller to produsenter. Influensavaksinen er spesielt sårbar fordi den må fornyes og forandres år for år.
- Hittil er det ikke oppdaget noe nytt H3-virus, så dersom vi er heldige kan konsekvensen av vaksinemangelen begrenses av en mild influensasesong, skriver John Treanor i NEJM.

Ingen konsekvenser i Norge

Ifølge Folkehelseinstituttet får ikke leveringsproblemene i USA noe å si for det norske markedet.
- Denne vaksinen inngår ikke i de vaksinene vi har fått til bruk for dette årets influensasesong. Så dette får ingen betydning for oss, sier overlege Marianne Riise Bergsaker ved Folkehelseinstituttet til Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media