- Leger bør lære mer om homofili

Det mener Sven Grützmeier, talsmann og grunnlegger for Föreningen homosexuella läkare, ifølge Läkartidningen. Nå har satt i gang et prosjekt for å øke helsepersonells kunnskap om homo-, bi- og transseksuelle for å gjøre det lettere for ikke-heterofile helsepersonell å være åpne om sin legning på arbeidsplassen, og for å sørge for at homoseksuelle pasienter blir tatt bedre vare på. Den svenske legen får støtte Homofile og lesbiske legers forening i Norge.

Alvorlige konsekvenser

Tabell
Leger bør ikke forutsette at alle pasienter er hetrofile, påpeker representanter for homofile leger.

Mangel på kunnskap fører til problemer, mener Grützmeier.
- Man kan støte pasienter fra seg, eller man får ikke greie på alt man bør vite, sier han.
Som eksempel nevner han den homofile mannen som oppsøker legen på grunn av gonoré. På legens spørsmål om jenter han har vært sammen med, svarer pasienten at han ikke vet.
Et annet eksempel er den eldre kvinnen eller mannen som er alvorlig syk og tilsynelatende enslig, men som har en partner som legen egentlig bør samarbeide med. Men siden legen ikke stiller de rette spørsmålene innvies ikke denne personen i situasjonen og får kanskje aldri vite at partneren er alvorlig syk.
- For eksempel ved alvorlige blodsykdommer er det viktig at partneren er med fra begynnelsen, dersom man skal få en velfungerende behandling, sier Grützmeier.

Spør nøytralt

Psykiater Morten S. Selle i Homofile og lesbiske legers forening sier dette er to gode eksempler på konsekvenser som kan komme av legers uvitenhet, korttenkthet eller innstilling.
- Forholdene er nokså like i Sverige og Norge. Det er mye uvitenhet og fordommer ute og går. Jeg har blant annet sett en epikrise der homofil ble ført opp under tidligere sykdommer. Det sier litt om holdningen enkelte har. Mange leger tar det dessuten for gitt at pasienten er heterofil, og stiller ledende spørsmål. Det er generelt uheldig for et lege-pasientforhold. Man bør heller stille kjønnsnøytrale spørsmål, sier Selle til Tidsskriftet.
Det er også Grützmeiers råd. – Spør heller mer nøytralt som; har du en mann eller kvinne som samboer? Har du sex med kvinner eller med menn? Eller rett og slett; har du et seksuelt forhold, foreslår han.

Håper på EU-støtte

1. november får den svenske legen vite om prosjektet hans får økonomisk støtte fra EU. Den svenske legeforeningen har foreløpig ikke avgjort i hvilken grad de vil støtte prosjektet. I dag er det praktisk talt ingen undervisning om seksualitet og legning for helsepersonell. Morten Selle kjenner ikke til at det finnes noe tilsvarende kurs i Norge. Han vet imidlertid at det har vært et tema på Primærmedisinsk uke for noen år siden.
- Det bør absolutt gjentas, oppfordrer han.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media