Knytter seg til helsenettet i rekordfart

Totalt er nå rundt 900 helse- og sosialenheter tilknyttet helsenettet, ifølge ferske tall fra Norsk Helsenett AS, som nylig ble stiftet. Selskapet forventer rundt 1 000 aktører i helsenettet før årsskiftet. Totalt er det rundt 2 200 legekontorer i Norge, hvorav 1 578 er allmennpraksis og 712 er privat spesialistpraksis.

Staten betaler

Nylig ble det vedtatt at fastlegekontorene får dekket alle investeringsutgifter til første gangs oppkobling, et tilbud presidenten i Legeforeningen, Hans Kristian Bakke, oppfordrer legene til å benytte seg av.
Staten har satt av 17 millioner kroner til denne støtten. For at fastlegekontorer skal dra fordel av tilkoblingstilbudet fra Sosial- og helsedirektoratet, må bestillingen være registrert hos Norsk Helsenett innen 8. november.

Flest allmennpraktikere

- I hovedsak er det fastleger, men også noen spesialister, som har bedt om å bli tilknyttet helsenettet. Vi var forberedt på at interessen kunne bli stor, men vi var likevel veldig spente. Det har absolutt svart til forventningene, sier konstituert direktør i Norsk Helsenett AS, Egil Haugland til Tidsskriftet.
Han sier interessen særlig har vært stor etter at det ble avgjort at utgiftene til oppkoblingen vil bli dekket.
- Jo flere som kobler seg til, jo større gevinst får man, understreker Haugland.
Også styreleder Herlof Nilssen er tilfreds med interessen.
- Vi er svært godt fornøyde med responsen så langt. Vi har fått en god start og jobber videre for at også andre skal bli med, uttaler han.

Alle norske sykehus og altså nå rundt 900 legekontorer, kommuner, røntgeninstitutt og andre helsevirksomheter er knyttet opp til helsenettet. Her kan de ulike instansene sende og motta henvisninger, resepter, røntgenbilder og annen viktig pasientinformasjon elektronisk – informasjon som vil være sikret, slik at uvedkommende ikke får tilgang.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media