Karl Evangs pris til standhaftig psykiater

Karl Evangs pris ble delt ut under Karl Evang-seminaret i dag, i regi av Helsetilsynet. Leder av priskomiteen, Aslak Syse, sier Ingrid Lycke Ellingsen gjennom hele sin karriere har vist et stort engasjement for de svakeste gruppene i samfunnet, både faglig, arbeidsmessig og personlig. Det viktige arbeidet i Europarådets torturkomité har hun utført siden 1993, delvis på frivillig basis.

Beundringsverdig utholdenhet

- Det er få, om noen, i vårt land som bedre enn Lycke Ellingsen kjenner til hvordan tortur utøves og hvilke konsekvenser tortur har for mennesket og menneskeverdet. Hun har vist et stort engasjement og en beundringsverdig utholdenhet, sa Syse.

Tabell
Ingrid Lycke Ellingsen har gjort en stor innsats for svake grupper i samfunnet, og hedres med årets Karl Evang-pris. Foto: Magne Braaten, Helsetilsynet

Prisen er delt ut i mer enn 20 år, og går til en person eller organisasjon som har gjort en fortjenstfull innsats for å fremme folkehelsen, rettssikkerhet i helse- og sosialtjenesten eller annet helsefremmende arbeid. Det skal legges betydelig vekt på at den som mottar prisen har ytt en innsats som er ekstraordinær i forhold til hva som forventes, skriver Helsetilsynet i en pressemelding.

Aktiv pensjonist

Lycke Ellingsen har tidligere vært områdeoverlege for psykisk utviklingshemmede, fylkespsykiater og fylkeslege i Buskerud. Ifølge et intervju i Tidsskriftet (nummer 13/1998) har hun bistått ved flere store katastrofer her i landet, som da Partnair-flyet styrtet i Skagerrak og da fergen Scandinavian Star brant. Som pensjonist er hun fremdeles aktiv, blant annet i Verdens helseorganisasjon-prosjekt Health in prison.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media