Ingen gaver – full åpenhet

Retningslinjene, som tar for seg kongresser, gaver, forskning og annet samarbeid, er et forsøk på å tilfredsstille offentlighetens krav om større åpenhet rundt legers forhold til legemiddelindustrien, skriver BMJ.

Gjensidig avhengighet

WMA understreker at leger ofte er avhengige av industrien for å drive forskning, møte på kongresser og få med seg nye fremskritt innen medisinsk forskning. Det kan imidlertid oppstå interessekonflikter når kommersielle hensyn påvirker legenes objektivitet. Men i stedet for å forby ethvert samarbeid, foretrekker WMA å presentere retningslinjer for hvordan samarbeidet bør være.

Profesjonelt og åpent

Av eksempler fra retningslinjene kan nevnes:

  • Hovedmålet med en konferanse må være å utveksle faglig og vitenskapelig informasjon
  • Hvor og hvordan konferansen holdes må komme i annen rekke
  • Navnet på det kommersielle selskapet som betaler for konferansen eller forskningen, må være offentlig kjent
  • Legers presentasjon av forskningsmateriale må være nøyaktig og vitenskapelig korrekt, gi balanserte opplysninger om behandlingsalternativer, og ikke være påvirket av sponsoren
  • Leger skal ikke ta imot gaver fra kommersielle samarbeidspartnere med mindre loven og/eller den nasjonale legeforeningen tillater det

- Historisk

- Dette er første gang at WMA har gitt ut retningslinjer innen dette følsomme området, og jeg tror de tilfredsstiller dagens krav til åpenhet og til offentlighetens rett til å vite om eventuelle interessekonflikter, sier styreformann i WMA, Yoram Blachar til BMJ.

Norske regler

Den norske lægeforening vedtok egne retningslinjer på landsstyremøtet tidligere i år. Her ble det blant annet vedtatt at tellende utdanningstilbud i legers videre- og etterutdanning skal arrangeres uten økonomisk og praktisk medvirkning fra firmaer.

I en norsk studie publisert i siste utgave av Tidsskriftet, svarer 70 % av legene at de mener videre- og etterutdanningen vil bli dårligere uten bidrag fra legemiddelindustrien. 40 % mener industrien er viktig for egen faglig oppdatering, og 52 % er enig i at leger lar seg påvirke av markedsføring. Også redaktør Charlotte Haug tar opp temaet i sin lederartikkel "Farlig fristende fellesskap".

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media