Industrien og legene samarbeider om informasjon

Samarbeidet skal sørge for bedre og mer målrettet legemiddelinformasjon gjennom selskapet Infomatum AS. Selskapet skal levere informasjon om legemidler til helsepersonell. Informasjonen skal være uavhengig og nøytral med tanke på for eksempel økonomiske interesser, og de danske myndighetene står som garantist for kvaliteten på informasjonen, skriver den danske legeforeningens nettsider. Publiseringen skal skje i form av informasjonsmateriale i papirutgave og en ny elektronisk utgave tilgjengelig på Internett.

- Et pluss for legene

Informasjonen som legges ut skal være basert på et faglig og akseptert grunnlag, den skal være sammenlignende og inneholde behandlingsanbefalinger og anbefalinger om medikamentvalg. Det sistnevnte skal omfatte alle industrifremstilte legemidler som finnes på den danske markedet.

- Det er absolutt et stort pluss for legene. Det styrker legenes tilgang til effektiv og fersk informasjon om legemidlene de forskriver, sier president i den danske legeforeningen, Jesper Poulsen. Han blir også leder i det nyopprettede selskapet. Nestleder blir dagens leder av Legemiddelindustriforeningen i Danmark, Karin Verland.
- Avtalen betyr at det er Danmarks fremste eksperter som sammen skal formulere fremtidens informasjonsmateriale om legemidler, sier Verland.

Samarbeid også i Norge

President i Den norske lægeforening, Hans Kristian Bakke, ser positivt på det danske samarbeidet. Han understreker at også det norske fagmiljøet har et lignende samarbeid.
- Slik jeg forstår det danske initiativet, så ligner det på det tilbudet vi har gjennom Norsk legemiddelhåndbok, og dette tilbudet har vært en suksess. Det er den viktigste kilden vi har i Norge til uavhengig legemiddelinformasjon, sier Bakke til Tidsskriftet. Legemiddelhåndboka utgis i et samarbeid mellom Legeforeningen, Norsk Apotekerforening og Statens legemiddelverk.
Han karakteriserer det nye danske initiativet som en klok satsning på legemiddelinformasjon.
- Selv om Legemiddelhåndboka fungerer svært bra, etterlyser vi stadig produsentuavhengig informasjon særlig om nye legemidler i Norge, påpeker Bakke.
Dette er en utfordring han håper helsemyndighetene vil gripe fatt i.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media