Anbefaler urinprøve ved chlamydiatesting

Med de 16 356 tilfellene er det påvist 1 100 flere tilfeller av infeksjonen enn året før. Chlamydiatestene kan nå gjøres ved hjelp av urinprøve, fordi de slår ut på DNA, og dette gjør det særlig lettere å teste menn.
- Testene er bedre enn før. I tillegg er det trolig flere unge kvinner og menn som smittes nå enn for bare fem til ti år siden, sier avdelingsdirektør Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.

- Bør kunne tilby urinprøve

Chlamydia kan påvises ved å ta prøve fra uretra, urin, cervix, rektum, hals eller øye. Urinprøve er spesielt nyttig ved rutineundersøkelser hos pasienter som ikke har symptomer. Prøven bør da tas minst én time etter siste vannlatning og samle opp de første 15-20 ml av urinen, anbefalerFolkehelseinstituttets nettsider. Urinprøven sendes til laboratoriet i avkjølt eller nedfrosset tilstand. Ifølge Preben Aavitsland har de aller fleste laboratorier nå teknologi som gjør at de kan analysere teste ved hjelp av urinprøver, selv om en del foretrekker den gamle metoden.
- Jeg synes legene bør kunne tilby pasientene å ta en test ved hjelp av urinprøve fremfor penselprøve. Alle laboratorier bør også motta dette, sier Aavitsland til Tidsskriftet.
Folkehelseinstituttet anbefaler ikke hurtigtestene som finnes på markedet. Disse anses å ha for lav sensitivitet og spesifisitet til at de anbefales brukt på legekontor eller av pasienten selv.

Rammer flest unge

Chlamydia trachomatis er mest utbredt hos seksuelt aktive under 25 år, med en prevalens på 5 % ifølge studier. Chlamydia er en viktig årsak til nedsatt fruktbarhet og barnløshet hos kvinner, og én av fem som har samleie med en smittet person vil selv få infeksjonen. Inkubasjonstiden er på mellom 5 og 14 dager.
- Skal vi klare å stoppe epidemien, må det bli enkelt for ungdom å teste seg og få behandling, mener Aavitsland.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media