Alkoholbruk koster 20 milliarder årlig

De største kostnadene er knyttet til arbeidsliv og kriminalitet, mens utgifter til helsevesenet bare utgjør en mindre andel. Rapporten er laget av Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. SINTEF Helse har også bidratt med beregninger i en egen rapport, ut fra opplysninger fra Norsk Pasientregister.

I rapporten beregnes de totale kostnadene knyttet til alkoholrelaterte diagnoser i 2001 til å ligge mellom 233 og 559 millioner kroner for somatisk helsetjeneste, og mellom 31 og 81 millioner kroner for psykiatriske helsetjenester. Det vil si mellom 0,9 og 2,2 % av det totale budsjettet til innlagt pasientbehandling i norske sykehus.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media