Vil granske legers bruk av tortur

Det er blant annet den britiske organisasjonen Medical Foundation for the Care of Victims of Torture, som har bedt American Medical Association om å sette i verk en offisiell gransking av helsepersonell, inkludert amerikanske forsvarsleger. Påstandene går ut på at legene skal ha torturert irakiske og afghanske fanger i amerikansk forvaring. Organisasjonen har også bedt om at det blir satt inn disiplinærstraff mot medlemmer som med overlegg har brutt etiske medisinske prinsipper, skriver BMJ.

- Samarbeidet med vaktene

Reaksjonene kommer etter beskyldningene fremmet av professor Steven Miles ved universitetet i Minnesota i Lancet nylig. Miles hadde gått gjennom dokumenter fra amerikanske myndigheter, som han mener viser at det amerikanske militærhelsesystemet mislyktes i å beskytte fangenes menneskerettigheter. Han mener legene ved enkelte anledninger samarbeidet med forhørsledere eller voldelige vakter, og at de i utilstrekkelig grad rapporterte om skader eller dødsfall som følge av vold. Dette inkluderte å forfalske eller forsinke dødsattester.

Krever tiltak

- Det finnes bevis for helsepersonells medvirkning til tortur og indirekte planlegging av psykologiske og fysiske teknikker for misbruk mot fanger. Vi vet at AMA har sterke retningslinjer mot tortur. Vi vet også at AMA fordømmer helsepersonells deltakelse i tortur. Dette utvetydige standpunktet må tydeliggjøres, sier William Hopkins i Medical Foundation for the Care of Victims of Torture.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media