Trenger kvinner i HIV-forskningen

40 eksperter fra hele verden deltok nylig på et møte arrangert av Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs organisasjon for AIDS-arbeid (UNAIDS). Gruppen drøftet blant annet hvor vesentlig kjønn, alder og rase er i HIV-forskningen, skriver WHO i en pressemelding.

Langt mer utsatt

Studier viser at kvinner som blir eksponert for HIV-virus har minst dobbelt så stor risiko for å bli HIV-smittet som menn. I enkelte deler av Afrika er jenter og unge kvinner opp til seks ganger mer utsatt for å bli smittet enn gutter og menn.

- Kvinner og jenter er spesielt sårbare for HIV-smitte av biologiske, sosiale og økonomiske årsaker, sier Catherine Hankins i UNAIDS.

Også ungdom er mer utsatt enn voksne. Rundt halvparten av de HIV-smittede i utviklingsland er mellom 15 og 24 år.

Vil rette opp

Til tross for disse åpenbare grunnene har kvinner og ungdom, spesielt unge jenter, vært minimalt involvert i kliniske utprøvninger av HIV-vaksiner i forhold til menn. Årsakene til dette er trolig mange. Mangel på makt, selvstendighet og utdanning, sosial isolasjon, diskriminering, graviditet og stigmatisering er noen av forklaringene. Ekspertene er enige om at disse hindringene bør og skal overvinnes.

- Vi har satt klare mål for å rette opp den stadige ekskluderingen av kvinner og ungdom i HIV-forskningen. Klinisk forskning må være mer inkluderende, slik at nytten av forskningen blir mer rettferdig fordelt, sier møteleder Ruth Macklin, professor ved Albert Einstein College of Medicine i New York.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media