Samarbeid med fokus på HMS

De ulike etatene skal koordinere arbeidet på HMS-området, og Arbeidstilsynet skal ha det formelle ansvaret for koordineringen, skriver Sosialdepartementet i en pressemelding. Ansvaret innebærer blant annet opplæring av tilsynspersonell, kampanjer og aksjoner og videreutvikling og drift av en felles Internett-side, www.hmsetatene.no.

– Samordningen skal gi mindre byråkrati, bedre ressursutnytting og bedre tilsyn med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.

Med samarbeidet skal man blant annet unngå dobbeltrapportering og unødig innsending av dokumentasjon fra virksomhetene til flere myndigheter. Det skal også sikre at den rette erfaringen overføres til rett sted og at det utarbeides felles tilsynsstrategier.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media