- Rettsmedisinere kan bidra til justismord

Hos levende pasienter kan leger påvise medikamentkonsentrasjoner i blod ved hjelp av enkle tester og faktaopplysninger om hvordan medikamentet ble forskrevet og hvor store doser som ble tatt. For døde pasienter derimot, er slik informasjon nesten aldri tilgjengelig. Derfor er konklusjoner om medikamentnivå ofte ufullstendige, skriver fire rettsmedisinere i en lederartikkel i BMJ.

Levende kontra død

Måten blodet reagerer etter at døden har inntruffet, for eksempel hva som skjer når det stopper å sirkulere, er forvirrende. Også rusmisbruk virker inn på resultatene.

- Ikke-sirkulerende blod i en død kropp er ikke det samme som sirkulerende blod i en levende kropp, understreker forfatterne.

De er bekymret for at rettsmedisinere fortsetter å trekke konklusjoner basert på kunnskap fra tester gjort på levende mennesker, trass i disse usikkerhetsmomentene. Konklusjonene blir ofte brukt som bevis i rettssaker.

Usikker dødsårsak

Temaet kommer om som følge av debatten etter David Kellys død, og hva han egentlig døde av. Den britiske våpeneksperten tok sitt eget liv etter å ha blitt avslørt som BBCs kilde på at den britiske regjeringen skulle ha –spritet opp– en etterretningsrapport om Iraks angivelige masseødeleggelsesvåpen. Kelly skal ha tatt sitt eget liv ved å ta smertestillende medikamenter og kuttet over pulsåren i håndleddet.

- Striden går på den misforståtte oppfatningen om at tester tatt under obduksjonen alene kan gi slike konklusjoner. Dette illustrerer noen vanlige, men ikke korrekte, oppfatninger om obduksjoner. Mange går ut fra at rettsmedisinske obduksjoner er like evidensbasert som andre deler av medisinen. Det er en antakelse som ikke stemmer med virkeligheten, skriver forfatterne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media