Norske funn kan gi bedre kreftbehandling

Da forskere ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus stimulerte leukemiceller med veksthormonet GM-CSF fikk de en reaksjon som var betydelig større enn de hadde trodd på forhånd, skriver universitetsavisen På Høyden.

Fikk kraftig svar

- Vi ropte inn og ventet svar fra én, mens det vi fikk var et brøl fra et helt fotballag, sier prosjektleder Bjørn Tore Gjertsen til avisen.

Studien ble nylig publisert i tidsskriftet Cell.

Gjertsen forteller at de har brukt prøver fra 30 pasienter med akutt myelogen leukemi, en pasientgruppe med svært dårlige prognoser. Bare rundt 20 % blir langtidsfriske.

Endret fokus

Tidligere er det forsket mest på mutasjon i reseptoren Flt3 og sett på hvordan dette aktiverer kjedereaksjon mellom proteiner nedover i cellen. I denne studien derimot, ble det fokusert på GM-CSF-reseptoren. Pasienter med Flt3-mutasjon viste en enorm reaksjon i proteinene langs denne signalrekken, som i utgangspunktet skulle være normal. Det tilsier at angrepet må settes inn her dersom man skal finne effektive, men milde behandlingsmetoder mot kreft.

- Resultatene fra studien kan i prinsippet overføres til andre typer kreftceller, slik at funnene kan få betydning for mange kreftpasienter i fremtiden, mener Gjertsen.

Amerikansk samarbeid

De norske forskerne har samarbeidet med kolleger ved Stanford University, fordi man her har utviklet en hurtigmetode for å se på aktivisering av proteiner ved hjelp av antistoff produsert i mus.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media