Norske barn internasjonale vekstmodeller

Vekststandarden som brukes i dag er ikke ideell, fordi den kun er utarbeidet med utgangspunkt i hvite amerikanske barn oppfostret på morsmelkerstatning. Disse barna blir større enn barn som får brystmelk. Dagens vekststandard blir brukt av 99 land over hele verden, og målet til Verdens helseorganisasjon (WHO) er at alle disse landene skal ta i bruk, eller vedta å ta i bruk, de nye standardene innen 2010.

Gode levekår

Den nye vekststandarden for barn mellom 0-5 år skal gi et nytt redskap for å forbebygge både under- og overernæring, og er basert på et helt nytt konsept. De 8 500 barna fra Norge, Brasil, Ghana, India, Oman og USA som har deltatt i utarbeidelsen, er ammet i minst ett år. I tillegg har de mødre som ikke røyker, og de har hatt gode levekår. De etnisk betingede forskjellene i vekst er små sammenliknet med betydningen av ernæring og andre miljøfaktorer, skriver Sosial- og helsedirektoratet i en pressemelding.

- Dette gjør den nye standarden fundamentalt forskjellig fra de tradisjonelle referansene, som utelukkende beskriver barns vekst til en bestemt tid og et bestemt sted, sier Mercedes de Onis i WHO.

Sponset av Bill Gates

Studien, som er gjort i samarbeid med FN-universitetets mat- og ernæringsprogram, er i Norge gjennomført ved Nasjonalt ammesenter. Den nye standarden lanseres i 2006 og skal gjøre det mulig å beregne forekomsten av underernæring og overvekt blant barn.

Stiftelsen til Bill og Melinda Gates har nylig bevilget 6,5 millioner dollar til utviklingen av den nye vekststandarden. Pengene vil bli brukt i prosjektets tredje og fjerde fase.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media