Norsk Helsenett AS endelig på plass

Helsenettet skulle etter planen realiseres innen utgangen av 2003. Det er Sosial- og helsedirektoratet som har hatt ansvar for gjennomføring av planen. Ved andre anledninger har helsenettet blitt betegnet som åpnet, senest på en konferanse i mars, der en ny strategi for IT i helse- og sosialsektoren ble lansert.

Base i Trondheim

Norsk Helsenetts hovedkontor skal ligge i Trondheim, mens kontoret for drift og brukerstøtte skal lokaliseres i Tromsø. Avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet og nyvalgt styremedlem i Norsk Helsenett, Hans Christian Holte, er fornøyd med at planen endelig er gjennomført. I 2002 sa han at planen for IT-utvikling i helsesektoren har vært mislykket hvis man ikke har etablert et nasjonalt helsenett ved utgangen av 2003.

Helse-Norge knyttet sammen

Alle norske sykehus og over 600 legekontorer, kommuner, røntgeninstitutt og andre helsevirksomheter er knyttet opp til nettet. Mange flere vil koples til i løpet av høsten. Via nettet kan de ulike instansene sende og motta henvisninger, resepter, røntgenbilder og annen viktig pasientinformasjon elektronisk. All pasientinformasjonen vil være sikret, slik at uvedkommende ikke får tilgang.
Norsk Helsenett AS eies av de regionale helseforetakene, og som styreleder sitter administrerende direktør i Helse Vest RHF, Herlof Nilssen.
- Et sammenhengende nasjonalt kommunikasjonsnett er et viktig bidrag til gode og sammenhengende helse- og sosialtjenester for befolkningen, sier Nilsen.

Les også:
- Enighet om tilknytning til helsenett. Legeforeningen nett 1.10. 2004

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media