Ni faktorer bestemmer risiko for hjerteinfarkt

En stor kanadisk-ledet studie, INTERHEART-studien, omfatter mer enn 29 000 personer i 52 land fra alle kontinenter. Studien ble nylig presentert på en konferanse i regi av European Society of Cardiology (ESC) i Tyskland, og er publisert i The Lancet.

Ni risikofaktorer

Forskerne har funnet at de to viktigste risikofaktorene for hjerteinfarkt er røyking og en unormal ratio mellom apolipoprotein B og apolipoprotein A-1. Til sammen kan disse to faktorene forutse to tredeler av risikoen for hjerteinfarkt verden over. De andre risikofaktorene er høyt blodtrykk, diabetes, overvekt, stress, for lite trim og for lite frukt og grønnsaker. Alkohol er også med på listen, men jevnlig inntak av små mengder alkohol ser ut til å beskytte noe mot hjerteinfarkt. Til sammen kan disse ni risikofaktorene forutse over 90 % av tilfellene for hjerteinfarkt.

Enkel oppskrift

- Denne studien tyder på at budskapet om å forebygge hjerte- og karsykdommer kan være ganske enkelt og likelydende over hele verden, selv etter å ha tatt hensyn til økonomiske og kulturelle forskjeller. Disse risikofaktorene kan påvirkes. Studien viser at vi må forandre måten vi ser på forebygging av hjerteinfarkt. Vi har mulighet til å forhindre de fleste premature hjerteinfarkt i verden, sier en av forskerne, Salim Yusuf, professor ved McMaster University.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media