Mener PSA-testing bør avvikles

- PSA-epoken er over i USA, sier professor i urologi og leder av studien, Thomas Stamey. Studien, som er gjennomført ved Stanford University School of Medicine, er publisert i sist nummer av Journal of Urology.

- Studien reiser et svært alvorlig spørsmål om hvorvidt man i det hele tatt skal bruke PSA-test i screening for prostatakreft lenger, sier han.

Nedgang i sammenhengen

Forskerne sammenliknet prostataprøver og PSA-data fra 1 300 menn i fire femårsperioder fra 1983 til 2003. Over tid var det en betydelig nedgang i sammenhengen mellom PSA-nivå og prostatakreft.

Skiftet mening

Stamey var forfatter for en tidlig studie innen feltet, publisert i New England Journal of Medicine i 1987, som viste at forhøyet PSA-nivå hadde sammenheng med prostatakreft. Stamey har nå skiftet oppfatning, og mener at høyt PSA-nivå tyder på benign prostatahyperplasi. Han forklarer endringen over tid i sammenhengen mellom PSA-verdier og prostatakreft med at svulstene for 20 år siden var så store at de gav et svært høyt PSA-nivå. Dermed var risikoen for prostatakreft definitivt til stede. Nå som det er blitt vanlig med screening, oppdages kreften tidligere, og svulsten er da mindre.

Rammer mange – få dør

Trolig vil nærmere en kvart million menn få diagnosen prostatakreft i USA bare i år, og en av seks vil få diagnosen en gang i løpet av livet. I Norge rammes 3 000 menn hvert år. Ifølge Stamey er prostatakreft noe alle vil få, bare de lever lenge nok.

- Risikoen for å dø av prostatakreft er imidlertid svært lav sammenliknet med lungekreft, som er den krefttypen som tar livet av flest menn. Nesten alle som rammes av lungekreft vil dø, mens bare 226 av 100 000 menn over 65, eller 0,003 %, dør av prostatakreft, sier han.

Uenighet i Norge

Også i Norge er det uenighet om hvorvidt man bør utføre PSA-test på friske menn. I 2001 ble imidlertid Norsk urologisk forening, Kreftforeningen, Norsk Pasientforening, Senter for medisinsk metodevurdering og Sosial- og helsedirektoratet enige om at de ville fraråde PSA-test på friske menn. Det mente de fortsatt i 2003, ifølge en artikkel i Tidsskriftet.

Les også:

Prostatakreft også ved lave PSA-verdier

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media