Lærer deprimerte å takle livet

Dersom pasientene er forberedt på hva som kan skje, er sjansen langt større for at de kan forebygge problemene eller dempe skadevirkningene av dem, viser studier.

- Forebygging av tilbakefall ved depresjon er en av de største utfordringene helsepersonell står ovenfor i dag, skriver Cecilie Skule, Martin Eklund og Torkil Berge i en artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Sammen har de tre utarbeidet et omfattende kurs om depresjoner, med støtte fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. Kurset, som er rettet mot mennesker som sliter med depresjoner og rusproblemer, er gratis tilgjengelig på Kirkens Bymisjons nettsider.

Relevant for leger

- Materialet vi har lagt ut kan være interessant og lærerikt for fastleger, som møter mange deprimerte mennesker i sin arbeidshverdag. Her er det blant annet en del viktige råd man kan ta med seg i møte med deprimerte, og man kan også finne begreper og formuleringer som kan gjøre behandlingen litt lettere, sier Cecilie Skule til Tidsskrift for Den norske lægeforening.

Kurset de tre har utviklet, hvor deltakerne er pasienter som er rammet av depresjoner, går over åtte ukentlige kurskvelder à to timer. Elementer fra kognitiv terapi og forebygging av tilbakefall står sentralt. I tillegg legges det vekt på nøktern faktaundervisning.

Forfatterne viser til at bare halvparten av de som til enhver tid er deprimerte får behandling for sin lidelse. De oppfordrer derfor fagfolk innen helsevesenet til å gjennomføre liknende kurs, og gjerne ta i bruk deres kursopplegg. Tanken bak å kalle det kurs, er å unngå den tradisjonelle pasient-behandler-rollen.

Viktig å forebygge

- I tillegg til å behandle depresjonen må leger hele tiden ha dette med forebygging i bakhodet, for det er en stor tilbakefallsprosent. Man bør derfor sikre seg en ny samtale med pasienten om forebygging. Flere fastleger kan også slå seg sammen og tilby pasientene sine et slik kurs. Leger har kunnskap om depresjoner fra før, så det bør ikke være noe problem å gjennomføre, mener Skule.

Flere kurs

Også Odd Steffen Dalgard, Trygve Børve og Anne Nævra har utviklet et "Kurs i depresjonsmestring" støttet av Helse og Rehabilitering. Dette kurset er utprøvd i det internasjonale forskningsprosjektet "ODIN-prosjektet", som er et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo. Også her tilbys deltakerne åtte møter, der hensikten er å redusere graden og varigheten av depresjonen, redusere de negative følgene av depresjonen og forebygge tilbakefall. Kurset er omtalt på psykiskhelse.no og på Kommunal Kompetanses nettsider. Her tilbys også opplæring av kursholdere, blant annet i primærhelsetjenesten.

Psykiatrisk forening positiv

Bjarte Stubhaug, leder i Norsk psykiatrisk forening, er positiv til tilbudet om depresjonskurs for pasienter.

- Slike depresjonskurs kan være et nyttig tilbud til mennesker med depresjonsplager, i kombinasjon med profesjonell faglig hjelp. Opplevelser av hjelpeløshet er ofte sterk ved depresjon, og all kunnskap og innsikt som kan hjelpe folk til å mestre sin depresjon, og all kunnskap og innsikt som kan hjelpe folk å mestre sin depresjon, er av det gode, sier Stubhaug.

Medikamentell behandling

Han mener de to kursoppleggene har en sterk vinkling mot psykologisk mestring og spesielt kognitive teknikker, og bærer preg av å være utformet av psykologer. Han mener imidlertid det bør fokuseres mer på medikamentell behandling.

- Tilbakevendende depresjoner og manisk-depressiv lidelse kan være dødelige sykdommer, og det er sterk evidens for at også medikamentell behandling og forebygging er avgjørende for stabilisering, sier Bjarte Stubhaug.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media