Indeksprissystemet utvides

Indeksprissystemet, som ble innført 1. mars 2003, går ut på at Rikstrygdeverket refunderer en indekspris på enkelte legemidler uavhengig av hvilket preparat innenfor virkestoffgruppen som velges. Formålet er å stimulere til økt bruk av billigste alternativ blant like legemidler. 1. juni i år ble indeksprissystemet utvidet til å omfatte simvastatin, etter at originalpreparatet Zocor gikk av patent i fjor. I dag, 1. september, utvides systemet ytterligere til også å omfatte virkestoffene amlodipin, ramipril og felodipin, skriver Legemiddelverket.

De ti virkestoffene som nå omfattes av indeksprissystemet er:

- citalopram
- omeprazol
- cetirizin
- loratadin
- enalapril
- lisinopril
- simvastatin
- amlodipin
- ramipril
- felodipin

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media