Helseforetakene sparer millioner

Helseforetakene har hatt sterkt press på seg for å spare penger, og nylig inngikk de fem et eget selskap, Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) som skal sørge for kostnadseffektive innkjøp. Bare på de første fem anbudene vil helseforetakene spare opp mot 100 millioner kroner.

Bedre og billigere

- Dette viser at det nasjonale innkjøpssamarbeidet har den styrken vi forventet det skulle ha, sier stabsdirektør Per Holger Broch i Helse Midt-Norge.

Helse Midt-Norge kjøper inn varer og tjenester for 2 millioner kroner hvert år, mens Helse Vest har brukt 3 milliarder kroner i året.

- Ved å samarbeide med de andre regionene om innkjøp får vi bedre produkter til en lavere pris. Det styrker økonomien for alle helseforetakene, sier administrerende direktør i Helse Vest, Herlof Nilssen.

Mange operasjoner

Kontormateriell, teknisk utstyr og hotellovernattinger for pasienter er noen eksempler på materiell og tjenester helseforetakene kan samarbeide om å kjøpe inn. HINAS har ifølge helseforetakenes nettsider flere produkter og tjenester ute på anbud. Innsparingene vil merkes for flere.

- Du får mange operasjoner for disse pengene, sier Herlof Nilssen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media