Fugleinfluensasmitte mellom mennesker

I Thailand rapporteres det nå om mulig smitteoverføring av fugleviruset mellom mennesker, etter at en kvinne nylig døde som følge av H5N1-fugleinfluensavirus. Kvinnen hadde stelt sin syke datter, som døde etter å ha hatt kontakt med smittet fjørfe. Moren hadde ikke hatt kontakt med fuglene, og man frykter derfor at hun ble smittet av datteren sin.

Trolig ingen epidemi

Ifølge Folkehelseinstituttet er slike enkelttilfeller bekymringsfullt, men det understrekes at det foreløpig ikke er noen holdepunkter for at fugleinfluensa smitter lett mellom mennesker i Sørøst-Asia. Også tidligere har det vært slike enkelttilfeller av smitte mellom mennesker, uten at spreningen er blitt epidemisk.

Bekymringsfullt

Viruset kan imidlertid utvikle evnen til lett å smitte mellom mennesker, blant annet ved å overta gener fra andre influensavirus.
- Det faktum at det nå er aktiv sirkulasjon av vanlig H3N2-influensavirus hos mennesker i regionen gjør den nye oppblomstringen av H5N1-virus i fjørfe og hos mennesker bekymringsfull, påpeker Olav Hungnes og Bjørn Iversen ved Folkehelseinstituttet.

De anbefaler likevel ingen restriksjoner på reiser til området, og ber heller folk på reise holde seg unna fjørfe.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media