Først på nett

Lederen fra redaktøren i Tidsskrift for Den norske lægeforening nr. 18/2004, som kommer ut 23. september, er forhåndspublisert 10. september på Tidsskriftets nettsider.

Godkjente artikler

Lederartikkelen er identisk med den artikkelen som senere kommer på trykk, og "Registrering av kliniske forsøk" er med dette den første artikkelen som først kommer på www.tidsskriftet.no gjennom –Først på nett–-systemet. Lenken til den forhåndspubliserte artikkelen vil fungere på lik linje med lenken til samme artikkel som blir å finne i Tidsskriftet nr. 18.

Fleksibelt system

Tabell
"Først på nett"-rammen
ligger til høyre på
Tidsskriftets forside

På bakgrunn av at denne lederartikkelen skulle forhåndspubliseres, fikk Tidsskriftet utviklet et eget system for –Først på nett–-artikler. Dette medfører større fleksibilitet ved at godkjente artikler kan publiseres på Internett før de kommer i en bestemt utgave av bladet.

De medisinske tidsskriftene New England Journal of Medicine og BMJ er eksempler på to av flere medisinske tidsskrifter som allerede har et system for forhåndspublisering av artikler på Internett.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media