Flere gravide får diabetes

Også tallet på kvinner som har diabetes før svangerskapet øker, og i 2001 og 2002 hadde rundt seks av 1 000 type 1- eller type 2-diabetes før de ble gravide. Totalt har drøyt 1, 4 % av nyfødte barn en mor som hadde diabetes i svangerskapet, ifølge Folkehelseinstituttet.
Både gravide som utviler nedsatt glukosetoleranse etter visse kriterier og gravide med så høyt blodsukker at de får betegnelsen diabetes, inkluderes i diagnosen svangerskapsdiabetes.

Arv, alder og opprinnelse

Kvinner med diabetes i familien, som var overvektige før de ble gravide, som tidligere har hatt svangerskapsdiabetes eller som er innvandrere, har økt risiko for svangerskapsdiabetes. I tillegg øker risikoen jo eldre man er når man blir gravid.

Øker generelt

Den økende forekomsten av diabetes hos fødende kvinner gjenspeiler trolig økningen av diabetes ellers i samfunnet. Dessuten tør flere kvinner med diabetes type 1 å få barn, fordi de får tettere medisinsk oppfølging enn før.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media