Færre kvinner møter til mammografi

Mammografiprogrammet startet som en forsøksordning i fire fylker i 1996, og er nå blitt landsdekkende. Programmet går ut på at alle kvinner mellom 50 og 69 år inviteres til mammografiscreening i håp om å få ned dødeligheten av brystkreft. Siden 1996 er drøyt 1,1 millioner kvinner invitert til undersøkelse, og av disse har nærmere 900 000 møtt opp. Det tilsvarer en oppmøteprosent på 77.

Tabell
Oppmøtet på mammografiundersøkelsene har gått ned.

Nedgang

Men i flere av landets fylker ser man nå en liten nedgang i antall kvinner som møter opp til mammografiundersøkelse. I Oslo og Rogaland har nedgangen vært størst, med 4 %. Her møtte henholdsvis 61 og 82 %. I Akershus og Trøndelag er det en nedgang på 3 %, til henholdsvis 69 og 75 %. Som eneste fylke ser imidlertid Oppland en økning på 7 %.

Flere årsaker

Ifølge seniorkonsulent i Kreftregisteret, Anne Kathrin Olsen Ertzaas, kjenner de ikke den direkte årsaken til at færre kvinner møter opp.
- Årsakene til nedgangen kan være flere. Blant annet er det vanlig at oppmøtetallet i slike masseundersøkelser går ned etter hvert. Det kan også skyldes at noen kvinner synes én undersøkelse er nok, at de må reise langt eller at de helle går til private institutt for undersøkelse, sier Ertzaas.
Kreftregisteret har nå begynt å se på tiltak som kan snu trenden og hindre at nedgangen fortsetter.
- Vi prøver blant annet å tilby mobil enhet flere steder ved å bruke de fire enhetene vi har flere steder. Dessuten satser vi på bedre informasjon, sier Ertzaas.

Åtte av ti

Målet er at 80 % av kvinnene møter opp til første undersøkelse, og at 75 % møter i de påfølgende rundene. Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og rammer rundt 2 500 hvert år. Dersom screeningundersøkelsene oppfyller bestemte krav, mener forskerne man kan forvente en reduksjon i dødelighet på rundt 30 %.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media