Antioksidant forebygger DNA-skade

Studien, som er en del av doktorgradsarbeidet til Gisle Berge ved Toksikologisk seksjon ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), er publisert i British Journal of Cancer.

Rødvin og nøtter

Berge og medarbeidere har i laboratoriestudien påvist at resveratrol hemmer dannelse av DNA-skade, sannsynligvis ved å hemme aktiviteten til CYP-enzymene som omsetter tjærestoffene til reaktive forbindelser, skriver STAMI på sine nettsider. Resveratrol finnes blant annet i rødvin, bær og nøtter.

Utvikles videre

En tidligere dansk undersøkelse har også vist at de som drikker rødvin har lavere risiko for å utvikle lungekreft enn de som drikker andre typer alkohol, og man tror antioksidantene i rødvinen er årsaken til dette.

- Det er likevel viktig å være klar over at man ikke unngår skadevirkningen av røyking ved å drikke mye rødvin, sier prosjektleder Steen Mollerup.

Han forteller at internasjonale forskere jobber med å finne mer stabile kjemiske forbindelser med de samme gunstige egenskapene som resveratrol, men at også studier av naturlige stoffer som kan forebygge kreft er et viktig satsingsfelt internasjonalt.

- Det er for tidlig å si noe om våre resultater, som er basert på laboratorieforsøk med dyrkede celler, kan få betydning for forebygging av kreft. Men hvis man i levende organismer kan forhindre PAH-relaterte skader på arveanleggene i å oppstå, vil man trolig også kunne redusere kreftrisikoen, sier Mollerup til Tidsskriftet.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.