Antioksidant forebygger DNA-skade

Studien, som er en del av doktorgradsarbeidet til Gisle Berge ved Toksikologisk seksjon ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), er publisert i British Journal of Cancer.

Rødvin og nøtter

Berge og medarbeidere har i laboratoriestudien påvist at resveratrol hemmer dannelse av DNA-skade, sannsynligvis ved å hemme aktiviteten til CYP-enzymene som omsetter tjærestoffene til reaktive forbindelser, skriver STAMI på sine nettsider. Resveratrol finnes blant annet i rødvin, bær og nøtter.

Utvikles videre

En tidligere dansk undersøkelse har også vist at de som drikker rødvin har lavere risiko for å utvikle lungekreft enn de som drikker andre typer alkohol, og man tror antioksidantene i rødvinen er årsaken til dette.

- Det er likevel viktig å være klar over at man ikke unngår skadevirkningen av røyking ved å drikke mye rødvin, sier prosjektleder Steen Mollerup.

Han forteller at internasjonale forskere jobber med å finne mer stabile kjemiske forbindelser med de samme gunstige egenskapene som resveratrol, men at også studier av naturlige stoffer som kan forebygge kreft er et viktig satsingsfelt internasjonalt.

- Det er for tidlig å si noe om våre resultater, som er basert på laboratorieforsøk med dyrkede celler, kan få betydning for forebygging av kreft. Men hvis man i levende organismer kan forhindre PAH-relaterte skader på arveanleggene i å oppstå, vil man trolig også kunne redusere kreftrisikoen, sier Mollerup til Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media