Trikkedrapet gir strakstiltak

- Trikkedrapet i forrige uke satte fokus på vesentlige mangler i psykiatritjenesten i Norge. Sosial- og helsedirektoratet ønsker å bedre tilbudet, skriver direktoratet i dag på sine nettsider.

Direktoratet vil blant annet utarbeide nasjonale retningslinjer for behandling av psykiske helseproblemer blant asylsøkere og flyktninger i spesialisthelsetjenesten. De skal også i samarbeid med fagmiljøer jobbe for å tydeliggjøre ansvarsforankringen og etablere et midlertidig psykiatrisk helsetjenestetilbud for asylsøkere og flyktninger.

Se alle strakstiltakene på Sosial- og helsedirektoratets nettsider.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media