Spleiser på legenes helsenettkostnader?

Helsenettet vil gi legene Internett og e-postløsninger som tilfredsstiller Datatilsynet krav til sikkerhet. Gjennom nettet tilbys også kommunikasjonstjenester som elektroniske overføringer av sykemeldinger, epikriser, henvisninger, laboratoriesvar og resepter.

Langdryg prosess

Allerede i fjor sommer ble det klart at det ikke var enighet om hvem som skal bære kostnadene ved å få allmennpraktiserende leger og privatpraktiserende spesialister knyttet opp mot det nasjonale helsenettet. I desember 2003 gikk president i Legeforeningen, Hans Kristian Bakke, ut til medlemmene med en anbefaling om ikke å knytte seg til det nasjonale helsenettet før det er avklart hvem som skal dekke kostnader, knyttet til investering og drift.

I mars i år møtte Legeforeningens standpunkt motbør på en konferanse der den nye strategien for bruk av informasjonsteknologi i helsevesenet ble lansert. Det ble klart at partene fortsatt sto langt fra hverandre i synet på hvem som skal betale.

Spleiselag?

Nå går det mot et kompromiss om fordeling av utgiftene for tilkopling og bruk av helsenettet, opplyser representanter for partene til IT-avisen. En avklaring er ventet tidlig på høsten – kanskje allerede i august. Både leder i Alment praktiserende lægers forening, Kjell Maartmann-Moe og seniorrådgiver Inger Elisabeth Kvaase i Sosial- og helsedirektoratet sier til avisen at de nå er nær en løsning.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media