Spleiser på legenes helsenettkostnader?

Helsenettet vil gi legene Internett og e-postløsninger som tilfredsstiller Datatilsynet krav til sikkerhet. Gjennom nettet tilbys også kommunikasjonstjenester som elektroniske overføringer av sykemeldinger, epikriser, henvisninger, laboratoriesvar og resepter.

Langdryg prosess

Allerede i fjor sommer ble det klart at det ikke var enighet om hvem som skal bære kostnadene ved å få allmennpraktiserende leger og privatpraktiserende spesialister knyttet opp mot det nasjonale helsenettet. I desember 2003 gikk president i Legeforeningen, Hans Kristian Bakke, ut til medlemmene med en anbefaling om ikke å knytte seg til det nasjonale helsenettet før det er avklart hvem som skal dekke kostnader, knyttet til investering og drift.

I mars i år møtte Legeforeningens standpunkt motbør på en konferanse der den nye strategien for bruk av informasjonsteknologi i helsevesenet ble lansert. Det ble klart at partene fortsatt sto langt fra hverandre i synet på hvem som skal betale.

Spleiselag?

Nå går det mot et kompromiss om fordeling av utgiftene for tilkopling og bruk av helsenettet, opplyser representanter for partene til IT-avisen. En avklaring er ventet tidlig på høsten – kanskje allerede i august. Både leder i Alment praktiserende lægers forening, Kjell Maartmann-Moe og seniorrådgiver Inger Elisabeth Kvaase i Sosial- og helsedirektoratet sier til avisen at de nå er nær en løsning.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.