Snart gratis tilgang til forskningsresultater?

Den britiske forskningskomiteen har utarbeidet en rapport Scientific Publications: Free for All?, der de konkluderer med at dagens modell for forskningspublisering er utilfredsstillende både for bibliotekene og brukerne. Stadig høyere priser på tilgang til forskningsartikler og tidsskrifter både på Internett og i papirutgaver har frustrert internasjonale forskningsmiljøer i lang tid. Ifølge The Economist økte abonnementsprisen for vitenskapelige tidsskrifter i gjennomsnitt med 207 % fra 1986 til 1999.

Gratis tilgang

Den britiske rapporten anbefaler at alle britiske forskningsinstitusjoner etablerer et Internett-arkiv hvor publisert materiale kan lagres, og hvor det kan leses gratis. Det understrekes at myndighetene må hjelpe til i den kostbare prosessen. Rapporten foreslår at forskerne selv betaler for publiseringen, og at støtten forskerne får inkluderer kostnadene ved publisering. Også i USA er man kommet frem til en lignende konklusjon.

Ian Gibson, leder av forskningskomiteen i Underhuset, mener tidsskriftene skor seg på profitten, mens færre og færre har råd til å abonnere på de vitenskapelige tidsskriftene.
- Det er offentlige midler som smører tannhjulene i publiseringsmaskineriet, og vi ønsker å forsikre oss om at pengene er verdt å bevilge, sier Gibson.

Polarisering

Ifølge Universitet i Bergen, som fra høsten innfører et åpent arkivssystem, finnes det rundt 24 500 vitenskapelige tidsskrifter i verden i dag. Bare rundt 5 % av disse er tilgjengelige som uten betaling via Internett.

Det er to sterke fronter som står i mot hverandre i spørsmålet om publisert vitenskapelig forskning skal være gratis tilgjengelig på Internett. Et økende antall forskere har kjempet for gratistilgang, og ildsjeler har etablert Public Library of Science (PLoS), en ikke-kommersiell internasjonal grasrotorganisasjon som publiserer og arkiverer forskningsmateriale på Internett og gjør det fritt tilgjengelig for alle interesserte. En av intitativtakerne til PLoS er molekylærmedisineren Pat Brown, som besøkte Norge for to år siden.
- Forskere må betale i dyre dommer for å formidle resultater i de prestisjetunge tidsskriftene, og etterpå må man søke utgiverne om å få utlevert det publiserte materialet, om det så gjelder tabeller, kurver eller illustrasjoner. Tidsskrifter bør ikke ha eiendomsretten til artikler etter at de er publisert, sa Pat Brown til Tidsskriftet den gangen.

Fornøyde forkjempere

PLoS er svært fornøyd med konklusjonen i den britiske rapporten.
- Den britiske og amerikanske konklusjonen er et rop om handling. Begge har gjort klart behovet for bedre tilgang til offentlig finansierte vitenskapelige arbeider, og begge har tilbudt konkrete metoder for å oppnå det, sier Michael B. Eisen, som også var med i etableringen av PLoS.

Anne-Lise Børresen Dale, sivilingeniør og forskningssjef ved Avdeling for genetikk, Institutt for Kreftforskning, Det norske radiumhospital HF, er en av mange støttespillere til PLoS.
- Jeg støtter absolutt konklusjonen i den britiske rapporten. Bibliotekutgiftene fyker i været på grunn av de dyre tidsskriftene. Jeg bruker av forskningsmidler for å betale for tidsskrifter som institusjonen ikke holder, for det er umulig for dem å holde tritt. For ett tidsskrift betaler avdelingen 2 – 6 000 kroner i året. Skal man ha 10 tidsskrifter tilgjengelig er man allerede oppe i 60 000 kroner, og det er mye penger, sier Børresen Dale til Tidsskriftet.

Vil ramme kvaliteten

Motstanderne derimot, mener gratis tilgang vil gå ut over kvaliteten på forskningsmaterialet og begrense mulighetene for publisering. I tillegg vil mange tidsskrifter slite økonomisk eller rett og slett gå dukken. Det er også bekymringer rundt ideen om at forskerne selv skal betale for publiseringen. Man mener dette vil bety at kun pengesterke forskere får publisert sitt materiale.

- Ved å innføre en author-pays modell, risikerer man at den frie tilgangen undergraver tiltroen publikum har til integriteten og kvaliteten til vitenskapelige artikler som er bygd opp over hundrevis av år, heter det i en uttalelse fra forlaget Reed Elsevier.
Kritikerne mener også at det foreslåtte systemet ikke vil være kostnadseffektivt, og at de som publiserer mest vil bli hardest rammet.

Les også:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media