Slett nettinformasjon om alternativ kreftbehandling

Det viser en fersk studie publisert i Annals of Oncology.
- Nettsider er ikke alltid uavhengige, og pasienter bør søke uavhengig informasjon om alternativ kreftbehandling, påpeker en av forfatterne bak studien. På verdensbasis har Internett nå opp mot 600 millioner brukere. Nye studier antyder at mellom 36 og 55 % av nettbrukerne benytter nettet til å finne medisinsk informasjon som det er sannsynelig at vil påvirke deres valg av behandling.

Populære nettsider undersøkt

Forskerne gikk igjennom de 32 mest populære nettsidene i engelsk språkdrakt som gir informasjon om alternativ kreftbehandling. Nettsidene ble funnet gjennom søk på alternativ behandling og kreft i de åtte største søkemotorene på Internett (about.com, altavista.com, ask.co.uk, search.msn.com, google.com, lycos.co.uk, searchaol.com og yahoo.com
). Nettsider som forekom i søkeresultatet i minst tre av søkemotorene ble inkludert i studien. Kvaliteten og reabiliteten ble deretter rangert etter Sandvik-skår, som er utviklet basert på Health On the Net-retningslinjene.

Ikke bare dårlig

Nettsidene viste seg å være av svært variabel kvalitet. Tre blir karakterisert som direkte skadelig for pasientene. To av disse har base i USA (heall.com and healthy.net), mens den tredje har base i Storbritannia og Kypros (worldwidehealthcenter.net). På disse tre sidene ble pasientene frarådet å velge kreftbehandling som sykehus tilbyr. Mange av nettsidene gav pasientene informasjon som kunne få dem til å tvile på slik behandling. Ingen av de fem mest anbefalte kreftkurene på nettsidene har vitenskapelig dokumentert effekt.

To av nettsidene hadde svært god kvalitet (quackwatch.org og jr2.ox.ac.uk/bandolier/booth/booth), ifølge undersøkelsen. Mens to nettsider også var godkjente i henhold til Health On the Net-retningslinjene (cis.nci.nih.gov/fact og quackwatch.org).

Oppfordrer til skepsis

Det er ikke første gang det advares mot kvaliteten på nettsider med informasjon om alternativ kreftbehandling. I 2002 kom British Journal of Cancer med liknende advarsler. Forskerne er imidlertid ikke negative til informasjon om alternativ kreftbehandling på Internett, men ønsker å rette søkelyset mot at pasienter bør være kritiske og skeptiske til den informasjonen de søker frem.

Kreftforeninger må ta ansvar

- Kreftforeninger bør undersøke nettsider med informasjon om alternativ kreftbehandling og gi de gode nettsidene sine anbefalinger, sier en av forskerne til Nature.
I Norge har Kreftforeningene en nettside om alternativ kreftbehandling. Foreningen har en åpen og inkluderende holdning til metoder og utøvere innen alternativ behandling. Men det er grunnleggende for denne delen av helsetilbudet ikke skal erstatte, men snarere komme i tillegg til den etablerte behandlingen. Nettsiden kalles derfor Komplementærsiden.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media