Skal få legene til å kaste reseptblokka

- Det å skrive ut en resept fra PC er et kjempearbeid for mange leger, og de velger heller å bruke blokka. Det sier professor Anders Grimsmo ved Institutt for samfunnsmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) til Universitetsavisa.

Støtte fra Legeforeningen

Han er daglig leder for det nye forskningssenteret i Trondheim, Norsk senter for elektronisk pasientjournal, som skal bidra til å digitalisere legenes journalføring. Grimsmo var også ansvarlig for en rapport som ble publisert via Forskningsrådet i 2002, der det ble konkludert med at det var stort behov for et kompetansemiljø for utvikling av elektronisk pasientjournal. Planene om et slik komptansesenter fikk støtte av Legeforeningen.
- Etablering av funksjonelle elektroniske pasientjournalsystemer er en av de største utfordringene helsevesenet står overfor i forbindelse med utvikling og bruk av IT i helsevesenet, sa generalsekretær Terje Vigen den gang.

I juni ble det nye forskningssenteret offisielt åpnet, og det vil i første omgang få fem millioner kroner årlig til arbeidet. Medisinere, samfunnsvitere og teknologer er tilknyttet senteret, i tillegg til over 20 doktorgradsstipendiater.

Allmennlegene ligger foran

Ifølge Grimsmo ligger allmennpraktiserende leger i kommunene langt foran sykehuslegene når det gjelder bruk av elektronisk pasientjournal.
- En må konsentrere seg om basalvirksomheten, om de viktigste kjernepunktene og så arbeide seg utover. Da får brukerne tillit til et nytt verktøy. Slik har man gjort det hos allmennlegene, men på sykehusene har man gått den andre veien. Da blir det ikke like enkelt, sier Grimsmo.

Norsk senter for elektronisk pasientjournal har flere store mål. Blant annet skal det gjennomføres forskning som skal bidra til å styrke pasientenes egenomsorg og samhandling med helsetjenesten, gjennom at de får tilgang til og tilrettelagt egen journal. Senteret skal bidra med ny viten, samle erfaring og bli en kunnskapsbase for utviklingen av elektronisk pasientjournal i Norge og internasjonalt, heter det på senterets egne nettsider.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media