Samler forskning om vold og traumatisk stress

Fem departementer står bak opprettelsen, og Sosial- og helsedirektoratet har ledet gjennomføringen. Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) , ble formelt etablert 1. januar i år, men offisielt åpnet i dag.

Styrke kompetansen

Det nye senteret er en sammenslåing av flere allerede etablerte sentere, som Nasjonalt kunnskapssenter for seksuelt misbrukte barn, Kompetansesenter for voldsofferarbeid og Psykososialt senter for flyktninger. Det skal også opprettes et samarbeid med Alternativ til vold, Institutt for klinisk sexologi og Kontor for katastrofepsykiatri.
 Målet er å samle og styrke kompetanseområder om vold, familievold og seksuelle overgrep, flyktningers helse og tvungen migrasjon, stressmestring og kollektive belastningssituasjoner, uttaler direktør i Sosial- og helsedirektoratet, Bjørn-Inge Larsen i en pressemelding.

Overgrep og traumer

Forskning, utviklingsarbeid, utdanning, veiledning og rådgivning vil være en del av senterets oppgaver, ikke selvstendig klinisk virksomhet. Forebygging og skadereduksjon vil stå i fokus, og man ønsker blant annet å vite mer om hvordan man avdekker seksuelle overgrep mot barn og hvordan flyktninger som er utsatt for traumatisk stress bør behandles.

Åpningen ble foretatt av helseminister Ansgar Gabrielsen på Ullevål universitetssykehus, der senteret vil holde til.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media