Rikshospitalet og Radiumhospitalet er ett

Planene om en fusjon har pågått siden høsten 2003, og vinteren 2004 ble 12 prosjektgrupper nedsatt for å klargjøre premissene for en eventuell fusjon. I mai satte en koordineringsgruppe sammen de ulike innstillingene til en felles innstilling, og 7. juni i år ble sammenslåingen godkjent av styret i Helse Sør RHF. Radiumhospitalet og Rikshospitalet fortsetter som selvstendige foretak ut 2004, men ved årsskiftet er Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF en realitet.

Styrke forskning og behandling

- Hovedmålet med en sammenslåing er å få til synergier innen forskning, og på den måten styrke de to sykehusene innen medisinsk diagnostikk og behandlingsmetoder, sa strategidirektør ved Rikshospitalet, Stein Vaaler, til Tidsskriftet i januar.

Sammen med Sigbjørn Smeland fra Radiumhospitalet har han ledet fusjonsprosjektet. Vaaler mener også pasientene vil tjene på fusjonen ved å få et bedre tilbud og bedre behandlingsmuligheter.
- Den primære målsetningen er ikke å spare penger, men å få en gevinst i forhold til forskning og behandling, sa Vaaler.

Nytt styre

Det fusjonerte sykehuset vil bruke lokalene både på Montebello og på Gaustad. Den nye styreledere, Bjørn Erikstein, er viseadministrerende direktør i Helse Sør RHF, hvor han leder Helseavdelingen. Øvrige styremedlemmer ved det nye helseforetaket er nestleder Jon Jacobsen, Liv Arum, Randi Svenkerud Flesland, Paul Hellandsvik og Inger Stray Lien. Pål Berdahl, Eli Gunhild Bye og Geir Kjetil Røste er styrets ansattrepresentanter.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media