Reseptfrie statiner i Storbritannia

Det er i første omgang en lavdosert versjon (10 mg) av simvastatin – et av de eldste og mest brukte statinene som nå kan kjøpes uten resept i Storbritannia.

Selvmotsigende

Ifølge britiske retningslinjer skal statiner kun forskrives til pasienter som har 30 % eller større risiko for å få hjerteinfarkt i løpet av en tiårsperiode. Men det reseptfrie salget er rettet mot mennesker med lavere risiko. Det forventes av farmasøytene at de vurderer kjøperne og stiller en del kontrollspørsmål, men de skal ikke ta blodprøver eller vurdere detaljert familiehistorie hos kundene.

Prøvekaniner

Nå reagerer forbrukerorganisasjonene i landet, skriver BMJ. De hevder at befolkningen blir brukt som prøvekaniner.
– Det finnes ikke vitenskapelige studier som bekrefter at statiner har virkninger hos pasienter med kun moderat risiko for hjertesykdommer, hevder Wendy Garlick i det britiske forbrukerrådet. Hun påpeker også at det offentlige skyver kostnadene over på folket når preparatet kan kjøpes reseptfritt, og at legemiddelprodusentene nå står fritt til å markedsføre preparatet dirkekte til befolkningen.

Flott eller farlig?

En talsmann for britiske allmennleger uttrykker bekymring fordi farmasøytene ikke har tilgang til potensielle kjøperes fulle pasientjournaler. Han frykter at medikamentet blir gjort tilgjengelig for personer som ikke trenger det, og at dette kan være skadelig.

Farmasøyter og den britiske hjerteforeningen ønsker det reseptfrie salget av statiner velkommen. – Dette kan forbedre livet for mange, og redusere risikoen for hjerteinfarkt og slag, sier Tim Bowker, medisinsk direktør i hjerteforeningen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media