Ny medisinsk fagsjef i Helse Sør RHF

Han arbeider i dag i Stiftelsen GRUK (Gruppe for kvalitetsutvikling i sosial- og helsetjenesten) i Skien, hvor han har vært de siste ti årene.

Høgli har medisinsk embedseksamen fra Universitetet i Oslo og er kandidat i folkehelsevitenskap fra Universitetet i Tromsø.

Den nye medisinske fagsjefen har variert legepraksis som allmennlege, legevaktlege, kommunelege og sykehuslege. Han var i ni år assisterende fylkeslege i Telemark, og fungerte som fylkeslege i to av disse årene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media