Millioner dør på grunn av dårlige sanitærforhold

Millioner av barn vil dø på veien mot FNs mål om rent drikkevann og grunnleggende sanitære forhold for alle innen 2015.

Ny rapport

2,6 milliarder mennesker er uten tilgang til skikkelige sanitærforhold, mens over 1 milliard mennesker er uten tilgang til rent vann. Det er situasjonen halvveis frem til FN-målet om rent vann og grunnleggende sanitærforhold til alle innen 2015. De dystre tallene kommer frem i en fersk rapport utgitt av Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs barnefond (UNICEF). Målet, som er nedfelt i FNs Millennium Development Goals (MDG), er blant annet å halvere antall mennesker som ikke har tilgang på rent drikkevann og grunnleggende sanitærforhold innen 2015. Rapporten tar for seg situasjonen halvveis til målet, i 2002.

Tabell
Millioner av mennesker har fortsatt kun tilgang til usikre drikkevannskilder. Foto WHO/P. Virot

Enkle tiltak

WHO og UNICEF mener sanitærmålet vil være lettere å nå ved å redusere skillet mellom by og bygd, og ved å sørge for enkel hygieneundervisning.
- Vann og sanitærforhold er blant de viktigste faktorene for verdenshelsen. Overalt hvor mennesker oppnår sikker tilgang til trygt drikkevann og adekvate sanitærforhold, har de vunnet en viktig kamp mot et stort antall sykdommer, sier WHOs generaldirektør LEE Jong-wook.

Liv og arbeidstimer tapt

Det er ikke bare i utviklingsland at situasjonen er for dårlig. Også i industriland har tilgangen til rent vann og gode sanitærforhold gått ned med 2 % fra 1990 til 2002. Konsekvensene av ikke å gjøre noe er enorme, ifølge WHO og UNICEF. Diaré tar livet av 1,8 millioner mennesker hvert år, de fleste av dem barn under fem år. Bare i Afrika blir 40 milliarder arbeidstimer tapt fordi de må brukes til å hente drikkevann.

Lyspunkter

Det finnes imidlertid lyspunkter. I mange land har et prinsipp som –noe for alle– i stedet for –alt for noen– ført til store forbedringer, og flere steder har vann- og sanitærforholdene blitt betydelig bedre. WHO og UNICEF håper rapporten, som er den første i en serie av flere, vil være en vekker for verdens ledere.
- Denne rapporten er viktig fordi den beviser at betydelige forbedringer er mulig i løpet av en relativt kort periode, til og med i de fattigste landene, sier Carol Bellamy i UNICEF. Hun har tro på at det fremdeles er mulig å oppnå målene innen 2015.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media