Krevende jobb motvirker demens?

I en case-control-studie har 357 mennesker over 60 år, hvorav 122 med diagnosen Alzheimers sykdom og 235 friske, blitt undersøkt. Studien er publisert i tidsskriftet Neurology og omtalt på Natures nettsider. Forskerne har sett på sammenhengen mellom Alzheimers sykdom og arbeidsoppgaver og trekk ved ulike yrker. De sammenliknet de mentale kravene personene i undersøkelsen har stått overfor i løpet av arbeidskarrieren fra 20- til 50-årene.

Vedvarende mental stimulering

Studien viser at mental stimulering gjennom hele livet kan motvirke utviklingen av Alzheimers sykdom. Det gjennomsnittlige nivået av mentale krav de to gruppene ble stilt overfor, var likt når de var i 20-årene. Men gruppen som ikke utviklet Alzheimers sykdom hadde i større grad hatt mentalt utfordrende jobber fra de var i 30-årene og ut til pensjonsalder. - Funnene bygger opp under tidligere studier som har antydet at det å holde hjernen i aktivitet, for eksempel ved å lese eller løse kryssord, kan hjelpe mot utvikling av demens i høy alder, sier forsker Kathleen Smyth til Nature. Hun har utført studien sammen med kolleger ved Case Western University i Ohio i USA.

Usikkerhet rundt årsakene

Smyth sier at de ikke er sikre på hvordan effekten av mentalt stimulerende jobber fungerer. - Alzheimers sykdom kan kanskje virke inn på et tidlig stadium, slik at de som rammes ikke velger jobber som krever mye mentalt. Men det er mer sannsynlig at hjernen nyter godt av vedvarende aktivitet, sammenliknet med et liv som fabrikkarbeider, sier Smyth.

Et annet alternativ som trekkes frem er at personer som holder de små grå ved like, rett og slett er bedre trent til å tenke. Dette kan føre til at det er mer sannsynlig at de oppnår gode resultater i mentale tester som brukes i diagnostiseringen av sykdommen. - Er risikoen virkelig mindre for at de utvikler sykdommen eller er de bare bedre til å ta tester, spør forskningsdirektør Clive Ballard ved det britiske Alzheimer–s Society.

Studien har ikke sett på sosioøkonomiske faktorer som inntekt, tilgang til helsetjenester og kosthold, skriver BBC. Smyth åpner for at slike faktorer også kan være blant årsakene til funnene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media