Gunnar Kvåle hedret for godt lederskap

Prisen gis som en anerkjennelse for fremragende vitenskapelig virksomhet og utvist forskningsmessig lederskap. Den er på 250 000 kroner.

Forskning på forhold i fattige land

Juryens begrunnelse for å gi prisen til Gunnar Kvåle (f. 1942) er hans lederrolle innen medisinsk forskning på helseforhold i fattige land.
- Dette er en pris som ikke deles ut ofte, men til de få utvalgte, sa leder for komiteen bak prisen, Nils Erik Gilhus, ved utdelingen ifølge universitetsavisen På Høyden.

Leder forskning på høyt nivå

Kvåle har vært professor ved Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen (UiB) siden 1994. Som leder for senteret har han en stor del av æren for at senteret nå regnes som et av verdens ledende innen sitt felt. Ifølge en pressemelding fra Universitetet i Bergen har forskningen herfra nylig blitt rangert i aller høyeste kvalitetskategori i en internasjonal evaluering.

Omfattende

Gunnar Kvåle har kombinert forskning på konkrete sykdommer, sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og forskning rundt organisering av helsesystemer. Konkret har han vært opptatt av forskning på blant annet HIV/AIDS, tuberkulose, kreft, svangerskap, fødsel, nyfødtmedisin, vaksineutvikling, ernæring og helseøkonomi. Forskningen har ofte vært i nært samarbeid med forskere i andre land, særlig Afrika, hvor mye av grunnlagsdataene han bruker kommer fra.

- Både som forsker og menneske nyter han en særlig tillit i internasjonale forskningsmiljøer gjennom sin vederheftige forskning av høy kvalitet. Hans forskningsledelse er preget av entusiasme og ryddighet, mener juryen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media