Flere med tuberkulose i Norge

Tall som Folkehelseinstituttet gikk ut med i går avslører økningen. I 2002 ble det meldt 256 personer. Andelen meldt med tuberkulose for første gang (nye tilfeller) har økt og utgjorde 88 % av de meldte tilfellene i 2003. Flertallet av pasientene hadde tuberkulose i lungene.

Økning blant personer født i utlandet

Økningen i meldte tilfeller i 2003 forekom blant utenlandsfødte, men nyankomne innvandrere utgjør en liten andel, ifølge instituttet. Andelen utenlandsfødte utgjorde 79 % av de meldte tilfellene i 2003. De fleste utenlandsfødte blir syke etter flere års opphold i Norge. Det har vært meldt økt bruk av forebyggende behandling rettet mot denne gruppen, i tråd med anbefalinger. Samtidig er det fortsatt få som settes på slik behandling, mener Folkehelseinstituttet.

Det er særlig blant personer født i Afrika og Asia en ser økning. Pasienter med opprinnelse i Somalia og Vietnam økte mest, men også personer med opprinnelse i Thailand, Afghanistan og Russland økte.

Økningen i meldte tilfeller var størst i Oslo, men det kan forklares med at asylsøkere som ankommer landet og som er syke ved ankomst blir værende på Løren transittmottak i Oslo inntil tuberkulosebehandlingen er gjennomført. Likevel har Oslo høyere forekomst av tuberkulose enn andre steder i landet.

Resistens

Tuberkulosebakterier resistente mot de viktigste medikamentene i behandling av tuberkulose er et økende globalt problem og vekker bekymring.
- Økt migrasjon og reisevirksomhet gjør oss sårbare og det er viktig med en nøye overvåking også i Norge, påpeker forskerne ved Folkehelseinstituttet. Det ble utført resistensbestemmelse av stammer fra 272 tilfeller i 2003. Resistens mot isoniazid ble påvist i totalt 23 isolater (8 %) og forekom som i tidligere år hyppigst blant pasienter fra Asia og Afrika. Blant tidligere behandlete pasienter er forekomsten av resistens betydelig økt.
Men Folkehelseinstituttet vil likevel karakterisere situasjone som stabil.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media