Flere dør som følge av spironolaktonbruk

Forskere i Toronto har sett på forskrivning av spironolakton, et kaliumsparende diuretikum, og tall på sykehusinnleggelser, før og etter publikasjonen av RALES-studien for fem år siden. RALES-studien, som blant annet ble omtalt i Tidsskriftet i 2001, viste at ved å tilføre spironolakton til standardbehandlingen av pasienter med alvorlig hjertesvikt, gikk dødeligheten ned med om lag 30 %.

Flere tusen dødsfall

I den ferske kanadiske studien, som er publisert i The New England Journal of Medicine 5. august, har man sett på forskrivningsfakta og innleggelse av mer enn 1,3 millioner pasienter over 65 år med hjertesvikt, i perioden 1994-2001. Forskrivningen av spironolakton økte til det femdobbelte etter at RALES-studien var publisert. Antall sykehusinnleggelser og dødsfall som følge av høyt kaliumnivå økte til det tredobbelte.

For delstaten Ontario mener forskerne at den økte bruken av spironolakton førte til 73 flere dødsfall og mer enn 560 flere sykehusinnleggelser i 2001 enn det som var forventet. Dette innebærer rundt 4 200 flere dødsfall i USA årlig.

Krever oppfølging

Forfatterne av studien understreker viktigheten av at bruk av spironolakton krever nøyaktig oppfølging av pasientene, særlig med målinger av kaliumnivå og kreatinin.

- Jeg er ikke i tvil om at dette fremdeles er en god medikamentkombinasjon hos de rette pasientene og med nøye overvåkning. Det er bare når vi forskriver til så mange flere og kanskje ikke overvåker pasientene så nøye som vi burde, at vi får trøbbel, sier en av forfatterne, David N. Juurlink, til CNN.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media