Færre schizofrene tar sitt eget liv

Forklaringen kan være bedre psykiatrisk behandling og bedre oppfølging etter selvmordsforsøk, ifølge studien publisert i siste utgave av BMJ .

18 744 personer som begikk selvmord i perioden 1981 – 97 ble plukket ut fra det danske dødsårsaksregistret og sammenlignet med et register med psykiatriske diagnoser.
Reduksjonen i selvmordsraten blant schizofrene var omtrent lik reduksjonen for hele populasjonen i perioden. Risikoen for å begå selvmord var likevel 20 ganger høyere blant mennesker med schizofreni enn i den øvrige befolkningen, viser studien.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media