Få endringer i legemiddeltoppen

Det viser fersk statistikk som er publisert på nettsidene til Legemiddelindustriforeningen (LMI). Pfizer omsatte for 47,1 milliarder dollar i 2003. Det var en vekst i omsetningen på rundt 12 %. Markedsandelen er på over 10 %.

Novartis på vei opp

Selskapet som hadde størst vekst i omsetningen fra 2002 til 2003 var Novartis. De økte omsetningen med 22 %. Novartis har også som eneste selskap avansert en plass på topp 10 listen, fra sjette til femte plass med en omsetning i 2003 på 20.3 milliarder dollar. Det påpekes imidlertid at vekstratene overvurderer den faktiske underliggende veksten når en korrigerer for valutafluktuasjoner.

AstraZeneca faller

Som nummer to på legemiddeltoppen ligger fortsatt GlaxoSmithKline med en omsetning på 30,8 milliarder dollar. AstraZeneca har falt en plass ned, fra femte til sjette plass, med en omsetningsvekst på kun 6 % fra 2002.

Antakelig større salg

Den totale legemiddelomsetning på 466,3 milliarder dollar er basert på tall fra land som rapporterer omsetningen. Når det lages prognoser for land uten slik rapportering, antas tallet å være 491,8 milliarder kroner, ifølge LMI.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media